Seksuaalisuus on osa ihmistä ja ihmisyyttä ― silloinkin, kun sairastumme

Seksuaalisuus on osa ihmistä ja ihmisyyttä. Se kulkee mukanamme joka elämän vaiheessa, myös silloin kun sairastumme. Sydän – ja verisuonitaudit vaikuttavat ihmiseen kokonaisvaltaisesti ja voivat heikentää niin fyysistä kuntoa kuin saattavat luoda jännitteitä ja haasteita seksuaalisuuden ilmentämiseen.

Sepelvaltimotauti saattaa aiheuttaa seksuaalisia toimintahäiriöitä sekä miehille että naisille, koska sepelvaltimotaudin vuoksi sukupuolielinten veren – ja hapensaanti on heikentynyt. Sairastuminen on aina jonkinlainen psyykkinen kriisi kaikille, niin potilaalle kuin kumppanille/läheisille. Se voi ilmentyä pelkoina, ahdistuksena tai tunnetilojen vaihteluina. Kaikista peloista ja tuntemuksista olisi aina hyvä puhua toisen kanssa ja käydä ne läpi. Tällöin ne eivät jää painamaan mieltä ja toipuminen nopeutuu.

Alkuvaiheessa ja toimenpiteiden jälkeen (infarkti tai pallolaajennus) pelot ja ahdistus ovat luonnollisia. Toipumisvaiheen haluttomuus on hyvin tavallista. Ne menevät ohi muutamien viikkojen aikana, kun omat voimat ovat palautuneet. Elimistö tarvitsee aikaa toipuakseen sydäntoimenpiteen jälkeen. Toipumisvaiheessa kannattaa olla maltillinen ja muistaa hellyyden tärkeys.

 

Seksi sydäntapahtuman jälkeen kuuntele omaa kehoasi

Yhdyntä ei ole sydämelle rasittavampaa kuin ripeä liikunta. Yleinen ohje seksuaalielämän uudelleen aloittamiselle sydäntapahtuman jälkeen on, että potilaan kyetessä liikkumaan kivutta ja hengästymättä nousemaan kaksi kerrosta portaita, ei estettä yhdynnälle ole. Potilaan pelkoa saattaa lievittää tieto fyysisestä jaksamisesta. Omaa kehoa tulee kuitenkin kuunnella.

Sydäninfarktin jälkeen noin viikon kuluttua, jos pallolaajennus on sujunut ongelmitta eikä ole oireita. Pallolaajennuksen jälkeen heti, kun toimenpidereitti eli ranteen tai nivusen pistohaava on parantunut. Ohitusleikkauksen jälkeen, kun rintalasta on parantunut, eli 6-8 viikon kuluttua leikkauksesta.

Yhdyntä on hyvä ajoittaa sellaiseen aikaan, jolloin keho on levännyt esim. aamuun. Valvomista, raskasta ateriaa, saunomista tai runsasta alkoholin käyttöä tulee välttää ettei elimistö ole liian rasittunut. Nitroa kannattaa käyttää ennakoivasti ennen yhdyntää. Huomioitava on, että nitraatteja ja erektiolääkkeitä ei tule käyttää rinnakkain, seurauksena voi olla verenpaineen liiallinen lasku.

Seksitilanteessa kiihottuminen aina nostaa sykettä ja verenpainetta ja hengityskin kiihtyy. Tämä kaikki on normaalia. Seksi pitää lopettaa, jos tulee sydänkohtaukseen viittaavia tuntemuksia. Jos seksin aikana tai sen jälkeen tulee hengitysvaikeutta tai rintakipua, niistä kannattaa puhua omalle lääkärille.

 

Erektiohäiriöihin on saatavilla apua

Jopa 70%:lla sepelvaltimotautia sairastavista voi ilmetä erektiohäiriöitä. Erektiohäiriön taustalla voi olla valtimosairaus, mutta myös hormonaaliset ja hermostolliset tekijät vaikuttavat. Toisaalta myös sairauteen liittyvä ahdistus, pelko ja masennus altistavat erektiohäiriölle. Hoidon alussa aloitetaan usein myös useita lääkkeitä ja moni ajatteleekin vaikuttavatko ne erektioon. Monien lääkkeiden on todettu tutkimuksissa vaikuttavan hyvin vähän tai ei ollenkaan erektioon. Lääkityksestä kannattaa aina keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Terveet elämäntavat auttavat myös erektiohäiriöissä. Sydäntautien riskitekijöiden hyvä hoito: kohonnut verenpaine, kolesteroli ja diabetes. Tämä parantaa valtimoverisuonten toimintaa myös sukuelimien alueella. Samasta syystä tupakointi kannattaa lopettaa. Ylipainoisilla laihduttaminen voi auttaa. Alkoholin käytön vähentäminen ja liikunnan lisääminen parantavat myös tilannetta.

Erektiohäiriön hoitoon on saatavilla useita lääkevalmisteita. Lääkkeet ovat turvallisia, jos sydänsairaus on tasaisessa eli stabiilissa vaiheessa. Näitä lääkkeitä ei saa käyttää yhdessä nitraattien kanssa. Yhteiskäytön välttäminen tulee pitää mielessä myös 1-2 vuorokautta erektiolääkkeen nauttimisen jälkeen.

 

Naisten haluttomuuden lisääntyminen ei ole tavatonta

Naiset voivat myös kokea haluttomuuden lisääntymistä. Naisilla voi esiintyä sekä emättimen kuivuutta ja yhdyntäkipua. Tätä voidaan hoitaa paikallisilla estrogeenivalmisteilla. Kannattaa käyttää myös liukuvoiteita. Sepelvaltimotautia sairastavien naisten seksiin liittyvät ongelmat ilmenevät usein myös herkemmin psykologisina vaikeuksina. Sairastuminen voi lisätä jännittyneisyyttä ja ahdistusta ja näin vähentää halukkuutta. Asiasta puhuminen kumppanin kanssa, läheisyys ilman yhdyntää voivat auttaa jännityksen lievittämisessä.

Sepelvaltimotaudin hoito kaikkineen voi vaikuttaa seksuaalitoimintoihin. Sairastumiseen liittyvät tunne-elämän muutokset vaikuttavat yhtä paljon kuin kehollisetkin muutokset. Kuitenkin sairastumisen jälkeen monet pystyvät jatkamaan sukupuolielämää sairaudestaan huolimatta. Pelkkä yhdyntä ei ole vain tärkeää vaan muukin fyysinen läheisyys esim. hyväilyt, syleilyt ja toisen huomioon ottaminen.

Kirjoittajana sairaanhoitaja Satu Someroja, joka on työskennellyt sydänten parissa jo 20 vuotta.