Uniapnean seulontatutkimus eli yöpolygrafia

Uniapnean seulontatutkimus eli yöpolygrafia tehdään kotona helppokäyttöisellä laitteella.

Saat tutkimuksesta erikoislääkärin kirjallisen lausunnon. Jos tutkimuksessa todetaan uniapneaan viittaavia löydöksiä, suosittelemme varaamaan erillisen ajan asiaan perehtyneelle lääkärille, joka voi keskustella kanssasi hoitomahdollisuuksista.

Varaa aika:
Varaa aika puhelimitse toimipisteistämme

 

Mikä on uniapnea

Uniapnean seulontatutkimuksessa selvitetään uniapneaa eli unenaikaista hengityshäiriötä. Uniapnean yleisimpiä oireita ovat katkonainen kuorsaus, hengityskatkot ja päiväväsymys.

Uniapnealla tarkoitetaan sairautta, johon liittyy toistuvia unenaikaisia hengityskatkoksia. Yli 10 sekunnin mittaisia täydellisiä hengityskatkoksia kutsutaan apneoiksi ja osittaisia hengityksen vaimentumia hypopneoiksi. Pahimmillaan hengityskatkokset voivat kestää yli minuutin. Yleensä ne päättyvät unenaikaisiin lyhyisiin havahtumisiin, joita nukkuja ei välttämättä edes huomaa.

Jos jatkuvat hengityskatkokset aiheuttavat oireita, kuten kuorsaamista ja päiväväsymystä, on usein kyseessä obstruktiivisesta eli ylähengitysteiden ahtautumisesta johtuvasta uniapneasta.

Lue lisää:
Uniapneasta tuli uusi kansantauti

 

Miten uniapeatutkimus tehdään

Uniapnean seulontatutkimus tehdään kotona. Tutkimuksessa seurataan hengitystyötä, sykettä, happisaturaatiota, ilmavirtausta nenän kautta ja kuorsausta. Sydänkeskus käyttää uniapnean seulontaan potilasystävällistä ApneaLinkTM Air -laitetta.

Laite on helppokäyttöinen. Potilas pukee sen itse mennessään nukkumaan, Sydänkeskuksesta saadun ohjeistuksen mukaisesti. Aamulla herättyään potilas ottaa laitteen pois. Yön aikaisista heräämisistä ja tapahtumista pidetään päiväkirjaa. Englanninkielisen ohjevideon laitteen pukemiseksi voi katsoa tästä linkistä.

Milloin tutkimuksiin

Syitä hakeutua uniapnean seulantututkimuksiin voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • äänekäs, katkeileva kuorsaus ja unenaikaiset hengityskatkokset
  • jatkuva päiväaikainen väsymys
  • aamupäänsärky sekä kurkun karheus
  • ärtyisyys ja muut mielialahäiriöt, jopa masentuneisuus
  • keskittymiskyvyttömyys ja muistamattomuus
  • tihentynyt yöllinen virtsaamistarve sekä yöhikoilu

Lue lisää uniapneasta.

 

Mikä yhteys uniapnealla on sydän- ja verisuonisairauksiin

Uniapneassa tapahtuvat hengityskatkokset saavat aikaan unen pirstoutumista, rintakehän sisäisten paineiden vaihtelua ja hiilidioksiditason nousua.

Sydän- ja verisuonisairauksien kehittymistä ajatellen merkittävimpinä pidetään toistuvia hapenpuutejaksoja eli hypoksemioita, joita seuraa uudelleenhapettuminen.

Lue lisää:
Uniapneatauti lisää todennäköisyyttä sairastua mm. verenpainetautiin