Potilaan valinnanvapaus

Potilaalla on oikeus valita terveydenhuollon hoitopaikkansa

Perusterveydenhuollon palvelut voit valita mistä tahansa sosiaali- ja terveyskeskuksesta Suomessa, aina vuodeksi kerrallaan. Voit valita myös erikoissairaanhoidon hoitopaikan mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta lähetteeseen kirjatun sairauden tai muun hoidontarpeen osalta, muilta osin erikoissairaanhoidostasi vastaa edelleen hyvinvointialueesi sairaala. Jos siis tarvitset saman vuoden aikana useamman kerran erikoissairaanhoidon palveluja, voit tehdä hoitopaikan valinnan joka kerta erikseen.

Sinua voidaan hoitaa myös yksityisessä lääkärikeskuksessa tai sairaalassa – tuolloin usein vastaat hoitosi kustannuksista itse tai olet voinut saada tutkimusta tai hoitoa varten maksusitoumuksen tai palvelusetelin.

Mitä valinnanvapaus käytännössä tarkoittaa?

Sydänkeskuksessa vastaanottokäynnin yhteydessä voidaan todeta, että tilanteesi vaatii lisäselvityksiä sairaalassa. Tyypillisimmin tämä tarkoittaa varjoainekuvausta eli angiografiaa, mutta myös muun tutkimuksen tai hoidon osalta voi käyttää valinnanvapautta.

  • Sairaalahoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Lääkäri kirjoittaa lähetteen todettuaan jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeen.
  • Voit valita minkä tahansa julkisen sairaalan Suomessa erikoissairaanhoidon valinnanvapauden mukaisesti.
  • Lääkäri varmistaa, onko valitsemassasi sairaalassa kyseistä hoitoa ja selvittää, millainen on hoitopaikan jonotilanne.
  • Hoitoajat sairaalaan annetaan normaalin kiireellisyysjärjestyksen mukaan, kotipaikkakunnasta riippumatta. Potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä ja sen perusteella, millainen on hoidon tarve. Sairaaloiden jonotilanteissa voi olla keskinäisiä eroja.
  • Valinnanvapautta voi käyttää vain kiireettömässä tutkimuksessa ja hoidossa. Päivystyspotilas hoidetaan asuinpaikkaa lähimpänä olevassa sairaalassa.
  • Sairaaloiden asiakasmaksuissa ei ole merkittäviä eroja, potilas maksaa vain normaalin poliklinikkamaksun.
  • Matkakulut Kela korvaa lähimpään yliopistosairaalaan, jossa toimenpide voitaisiin tehdä. Muut matkakulut ovat potilaan vastuulla.

Voit lukea valinnanvapaudesta erikoissairaanhoitoa koskien lisää tästä linkistä.

Päivitetty 12.1.2023