Potilasasiamies

Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä anna selvityksiä tai tee ratkaisuja. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Sydänkeskuksen potilasasiamiehen tavoittaa parhaiten jättämällä yhteydenottopyynnön sähköpostitse. Potilasasiamiehenä toimii Minna Lahtinen.

Katso ohje suojatun sähköpostin lähettämiseksi täältä.

Henkilökohtainen keskustelu

Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymättömän kannattaa ensisijaisesti käyttää nopeita ja helppoja valitusreittejä. Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai toimistohenkilökunnan kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata hoidossa tapahtuneet virheet tai puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Valitus

Potilaalla on aina oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön Sydänkeskuksessa saamaansa palveluun. Valituksen voi laatia Asiakaspalaute-lomakkeelle, joita on toimipaikassa. Valituksen käsittelee ja siihen vastaa yksikönjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Muistutus ja kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on myös oikeus tehdä lääketieteelliseen hoitoonsa tai kohteluunsa liittyen kirjallinen muistutus tai kantelu. Muistutus tehdään vapaamuotoisesti ja se tulee toimittaa Sydänkeskukseen. Muistutukseen vastineen antaa toimipaikan terveydenhuollon palveluista vastaava lääkäri.

Kantelu tehdään suoraan aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan ja siihen käytetään kantelulomaketta www.valvira.fi

Potilasvahinkoilmoitus

Mikäli potilaalle tai hänen omaiselleen herää epäily mahdollisesta hoitovirheestä, on asiasta mahdollista tehdä Potilasvakuutuskeskukselle vahinkoilmoitus www.pvk.fi. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee Potilasvakuutuskeskus.

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoitoon tai sen järjestämiseen liittyviä tietoja, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Itseään koskevat potilasasiakirjat saa Sydänkeskuksesta pyytämällä ja henkilötodistuksensa esittämällä.