Sepelvaltimoiden pallolaajennushoito

Pallolaajennuksella pyritään avaamaan sepelvaltimoihin jo syntyneitä ahtaumia tai tukoksia, jotka aiheuttavat elämää haittaavia oireita lääkehoidosta huolimatta. Toimenpide alkaa aina varjoainekuvauksella, jonka avulla selvitetään ahtaumat ja niiden vaikeusaste. Pallolaajennuksessa valtimoon ohjattava pallokatetri laajennetaan ahtauman kohdalla paineen avulla niin, että se puristaa tukkeuman suonen seinämää vasten ja avaa suonen. Tavallisesti suoneen viedään samalla myös verkkoputki eli stentti, jonka tarkoituksena on varmistaa suonen auki pysyminen. Toimenpiteen jälkeen verenkierto laajennetussa valtimossa normalisoituu ja ahtaumasta johtuneet oireet häviävät.

Sydänkeskuksen Helsingin toimipisteessä tehtävät pallolaajennukset tehdään aina etukäteen sovitusti. Tutkimus kestää noin 30-60 minuuttia ja toimenpiteen jälkeinen seuranta on muutaman tunnin. Sairausloma toimenpiteen jälkeen on noin viikon.

Miten hakeudun tutkimukseen?

Sydänkeskuksen Helsingin toimipisteessä tehdään varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia. Kardiologin vastaanotolla sydäntauteihin erikoistunut lääkäri arvioi tutkimustarpeen ja kirjoittaa tarvittaessa lähetteen eteenpäin jatkotutkimuksiin. 

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa mahdollistaa tutkimuksen tekemisen haluamassasi julkisessa sairaalassa, jossa tutkimuksia tai toimenpiteitä tehdään. Päätät lääkärin kanssa siitä, minne lähete osoitetaan. Asiakkaamme voivat asioida Sydänkeskus Helsingissä yksityisasiakkaina tai esimerkiksi vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai julkisen terveydenhuollon kautta esim. HUS:in palvelusetelillä. 

Lisätietoa Sydänkeskus Helsingin palvelunumerosta 09 3747 9700.