Juho Pekkala sydämen asialla

Kardiologisten potilaiden perustutkimuksiin kuuluu olennaisimpana osana sydämen rakenteellinen doppler-uä-tutkimus eli tuttavallisemmin sydän-echo. Echolla pystytään arvioimaan sydämen pumppaustehoa, mahdollisia liikehäiriöitä tai jo kehittyneiden arpien kokoa, lihaskudoksen toimintaa, rakenteiden mittasuhteita ja pinta-aloja sekä läppiä, niiden toimintaa ja mahdollisia vikoja.

Echo-laitteiden kehityksessä on viimeisen 10 vuoden sisällä tapahtunut huomattavia parannuksia – niin kuvanlaadun, käytettävyyden kuin toimintojenkin osalta. Laitteiden koko on pienentynyt ja nykyiset kannettavat mallitkin ovat teknisesti jo niin hyviä, että niillä on mahdollista tehdä luotettavaa diagnostiikkaa – myös riittävän tarkasti ennen mahdollista suunniteltua läppäleikkausta. Kannettavat laitteet ovat osaltaan mahdollistaneet sydäntutkimusten leviämisen sairaaloiden ja sydäntutkimusyksikköjen (yksityinen ja julkinen) ulkopuolelle aina pohjoisinta Lappia myöten.

Potilailla onkin nykyään mahdollisuus saada aiemmin pelkästään sairaaloiden tarjoamia erikoistutkimuksia oman hoitavan terveyskeskuksen tiloissa sen sijaan että he joutuisivat lähtemään tutkimusta varten pahimmillaan useiden satojen kilometrien päähän.  Sydämen ultraääni on yksi hyvä esimerkki tästä. Myös sydämen EKG-vuorokausi- ja monivuorokausirekisteröinnit (holter) on nykyään mahdollista toteuttaa terveyskeskuksissa ns. etäholter-toimintana, jossa EKG-rekisteröinti siirtyy tallenninlaitteesta verkkopalvelimelle ja se tulkitaan ja lausutaan erittäin lyhyellä viiveellä erikoislääkärin toimesta.

Erityisen tyytyväinen ja kiitollinen olen ollut saumattomaan yhteistyöhön eri kuntien terveyskeskuslääkäreiden sekä yksityissektorilla työskentelevien lääkäreiden kanssa. Tärkeässä roolissa ovat myös echo-ajanvarausjonosta ja lähetteistä huolehtivat sairaanhoitajat, joiden kanssa pyrimme aina järjestämään tutkimukset siten, että niihin pääsee mahdollisimman joustavasti ja nopeasti. Juuri joustavuus, työn vaihtelevuus, erinomaiset työskentelytilat ja loistava, kollegiaalinen lääkäritiimi Lapin alueella ovat aina olleet itselleni motivoivina tekijöinä ja toisaalta kulkuyhteydet ovat nykyään erittäin hyvät eikä välimatkoja lappilaisen näkökulmasta voi pitää liian pitkinä tai raskaina – etenkään, kun useiden satojen potilaiden matkustustarvetta on samanaikaisesti voitu olennaisesti vähentää. Monet näistä potilaista ovat vuosien saatossa tulleet itselleni jo melko tutuiksi ja koen samalla, että mahdollisuudet heidän yksilölliseen kohtaamiseensa ovat nykyisen toimintamallin kautta hyvät.

Jatkan siis erityisellä ilolla tässä liikkuvan mobiiliechokardiologin roolissa ja toivotan kaikille työniloa sekä mukavaa syksyä! Törmätään toisiimme sekä teksteissä että kasvotusten ja kuten olen monelle teistä todennutkin – minulle saa ja kannattaa soittaa aina, jos kysyttävää mielen päälle tulee.

Juho Pekkala
 

Kirjoittaja toimii kardiogian erikoislääkärinä Lapin keskussairaalassa sekä Oulun Sydänkeskus Oy:ssa. Oulun Sydänkeskuksen kautta hänen vastuulleen kuuluu Sodankylän, Itä-Lapin (Kemijärvi, Savukoski, Salla, Pelkosenniemi) sekä Tunturi-Lapin (Kittilä, Kolari, Muonio, Hetta/Enontekiö, Kilpisjärvi) sydänpotilaiden echo-tutkimukset, niiden kontrollointi ja samalla tarvittaessa lääkityksen tarkastelu/muutokset erityisesti sydän- ja diabeteslääkkeiden osalta. Itä-Lapin alueella tarkistetaan ja säädetään myös potilaiden tahdistinlaitteita.

Tk-vierailuiden yhteydessä ja usein myös niiden ulkopuolella hän konsultoi tk-lääkäreitä kardiologiaan liittyvissä kysymyksissä ja käy myös ajoittain pitämässä sydäntauteihin liittyviä koulutusluentoja.