Varaa aika Ota yhteyttä Oma Sydänkeskus Varaa aika 08 333 440 Oma Sydänkeskus

Valitse toimipiste

Ole hyvä ja valitse toimipiste johon haluat varata ajan

Potilaslain tiivistelmä

Potilastietojasi voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992) 13§:n nojalla seuraavasti:

  • Tutkimuksen tai hoidon järjestämiseksi, voi toinen terveydenhuollon yksikkö luovuttaa tarpeellisia tietoja Oulun Sydänkeskukselle tai Oulun Sydänkeskus toiselle terveydenhuollon yksikölle, antamasi suullisen tai kirjallisen tai asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen mukaisesti.
  • Viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus
  • Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin.
  • Lähiomaisellesi tai muulle läheiselle. Jos olet tajuttomana, tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana, voi sinun lähiomaisesi tai muu läheisesi saada tiedon sinusta ja terveydentilastasi, jollei ole syytä olettaa, että olisit kieltänyt näin menettelemästä.
  • Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suojan tarve jatkuu vielä henkilön kuoltua. Näin ollen myöskään kuolleen henkilön tietoja ei saa luovuttaa ilman laissa olevaa perustetta.

Takaisin tietosuojaselosteeseen